ความเป็นมา

“ต้นไม้” เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างความร่มรื่นและสวยงามให้กับธรรมชาติ ซึ่งนอกจากโลกจะสร้างสรรค์ต้นไม้ต่างๆ ขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลในธรรมชาติ ต้นไม้ ถือเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อมนุษยชาติ และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดย่อมไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ปราศจากต้นไม้ซึ่งให้ความสดชื่น เย็นสบาย อากาศบริสุทธิ์แก่คนและสัตว์โลก และที่สำคัญเป็นที่อาศัย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสัตว์บางชนิด
เมื่อคนไทยคนนี้ชอบปลูกต้นไม้รอบบ้าน เพราะเชื่อว่านอกจากจะทำให้บ้านดูร่มรื่นแล้ว ต้นไม้ที่ปลูกไว้บางต้นยังให้ดอกสีสันสวยงามอีกด้วย ช่วยตกแต่งบ้านให้ดูน่าอยู่ และผู้สัญจรผ่านไปมาก็ประทับใจพระองค์
ต้นไม้ทุกต้นให้ประโยชน์แก่ชาวสวน และมีบางต้นที่แตกต่างจากต้นอื่นๆ สามารถสร้างสิ่งที่เป็นมงคลแก่เจ้าของหรือเกษตรกรได้ ซึ่งต้นไม้ดังกล่าวเป็นพรรณไม้ที่เรารู้จักกันในนามของ “ไม้มงคล”